Min dröm: Den välkomnande regionen

Min dröm är en region där alla känner sig välkomna och olika bakgrund, kompetens och potential ses som en rikedom. En region där det finns plats för alla slags idéer och samarbeten över gränser. En fristad för människor, tankar och drömmar där alla bokstavligt talat får plats. Hemlösheten är utrotad och alla har möjlighet att utvecklas. Tillsammans kan vi få denna dröm om den välkomnande regionen att bli verklighet och Lunds universitet, där jag är rektor, vill och kan bidra.

Det är med stor tacksamhet som jag kan se tillbaka på 2009. Mycket positivt har skett under mitt första år som rektor för landets starkaste forskningsuniversitet, inte minst på grund av våra externa vänner och samarbetspartners i näringsliv och samhälle. Stort tack för detta men låt oss nu inte slå oss till ro utan istället blicka framåt och tillåta oss en framtidsdröm: Den välkomnande regionen.

Vi har ett gott utgångsläge för att förverkliga just Den välkomnande regionen. Vi tillhör en tillväxtregion med toppkompetens och stor mångfald. Alltfler flyttar hit från olika delar av Europa och från hela världen med olika bakgrund, kompetens och potential. Och alla har vi drömmar om framtiden. Detta är en stor rikedom.

I vår region finns en stark utveckling och omvandling där kommunikationerna alltmer vidgar gränserna. Inte bara Malmö och Lund hänger ihop utan hela sydvästra Skåne med Helsingborg och Landskrona. Vidare ingår Köpenhamn och snart får vi hoppas att även Helsingör gör det när vår handelsstad Helsingborg får en egen fast förbindelse med Danmark.

Universiteten och högskolorna i Skåne-Blekinge har bildat Lärosäten Syd för att underlätta rörligheten av lärare och studenter, fördjupa samarbetet och tillsammans stärka den nationella och internationella konkurrenskraften. Vårt universitet, Sveriges starkaste forskningsuniversitet, blir alltmer internationellt präglat och vår verksamhet, liksom flera andra verksamheter i regionen, behöver samarbeten över hela världen.

I min dröm om Den välkomnande regionen, känner sig alla verkligt välkomna och olikheter i bakgrund ses som en rikedom som man vill ta till vara, är nyfiken på och omfamnar. Detsamma gäller för olika kompetenser, idéer och framtidsdrömmar - för det är främst i mångfaldens brokighet som nya idéer föds och utveckling sker.

Här skapas en fristad för människor, tankar, idéer och drömmar. Här byggs framtidens företag och bostäder för alla. Hemlösheten blir utrotad! Det sker genom insatser från kommunerna och avtal med privata intressenter samt genom en rad initiativ från privatpersoner. Bostad först, enligt Lundamodellen, tillämpas med stor framgång. Här får också studenterna på motsvarande sätt bostadsgaranti och många privatpersoner öppnar sina hem för studenter och andra hyresgäster under kortare eller längre tid.

Här utformar Lärosäten Syd framtidens utbildningsprogram genom att utnyttja den samlade kompetensen vid lärosätena och genom att i stor omfattning ta till vara kompetens och behov inom näringsliv och samhälle. Högre utbildning och forskning bidrar bland annat till demokrati, hållbar utveckling och tillväxt.

Studenterna kan lätt, snabbt och billigt pendla mellan lärosäten och bostäder genom det särskilda studentrabattkort som utformats. Här växer också forskningssatsningarna och de resulterar i framgångar både vetenskapligt och till nytta för näringsliv och samhälle.

Innovatörer och entreprenörer välkomnas och samspelet mellan akademin, näringsliv och politik/offentlig verksamhet är ledande i världen genom bl.a. olika gemensamma forsknings- och innovationsprogram och en ökad personrörlighet mellan dem och internationellt.

I Lunds universitets grundläggande värderingar står: "Universitetet ska vara en pådrivande kraft i samhället och stå för hoppingivande mål och visioner". Den välkomnande regionen är en sådan vision, en dröm som kan bli verklighet.

Tillsammans, där många sluter upp, kan vi förverkliga drömmen. Jag är övertygad om att många och särskilt Lunds universitet vill och kan ta en aktiv del i förverkligandet, liksom flera av universitetets vänner i regionen.

En hel del insatser görs redan och förutsättningarna finns på plats. Jag ser därför fram emot ett nytt årtionde som låter vår del av världen bli Den välkomnande regionen.

Per Eriksson
Rektor för Lunds universitet