Det våras för hundbajset

Vem ska se til att skiten tas bort, kommunen eller hundägarna? Vad tycker du?