skåne direkt måndag 17 maj

Utgrävningar avslöjar ett forntida maktcentrum

I dag började årets utgrävningar i Uppåkra, strax utanför Lund. Sedan 1996 har arkeologerna grävt ut en forntida stad där som fanns före Lund och som var ett viktigt hövdingasäte i forntidens Skåne – kanske Skånes huvudstad?