Storbrand på företaget Sydstens lokaler i Hardeberga i Lunds kommun.

Inom hela EU har man idag hållit två minuters tystnad för att hedra offren från terrordåden i London för en vecka sedan. Även i Skåne har olika manifestationer genomförts, bland annat på Stortorget i Lund där Skåne Direkt var på plats klockan 13.00. Men högtidlighållandet har också orsakat ett smärre dilemma för kommunerna beträffande flaggningen eftersom manifestationen sammanfaller med kronprinsessans Victorias födelsedag och i Malmö. Frågan är om flaggan ska hissas i topp eller hållas på halvstång.¨

Storbrand i Lunds kommun där Sydstens lokaler i Hardeberga är övertända. Flera gasflaskor i byggnaden har exploderat.

Värmen tär på de äldre och bara i Malmö har mellan fem och tio personer om dagen fått uppsöka vården, ofta på grund av uttorkning. 

Möt också dagens gäst: Parwin Carami, kvinnan som vägleder företagen i jakten på nya produkter och sortiment för att tillgodose en stor och köpstark målgrupp. Och det handlar om ren och skär business.

Skåne Direkt med Anna Hanspers efter klockan fyra.