Äldre invandrare får mindre hemtjänst

Måndag 27 februari

Trots att äldre invandrare ofta är sjukare än svenskar är det en betydligt mindre andel av Malmös invandrare som får hemtjänst jämfört med infödda svenskar. Det visar en rapport som sociologen Susanne Linné skrivit på uppdrag av Malmö stad.