Landskrona förebild

Tisdag 28 februari

I Landskrona har arbetat för att informera invandrare om deras rättigheter. Där har man skapat ett anhörigcentrum dit invandrare kan vända sig för att få information om det svenska samhället på sitt hemspråk.