Torsdag 2 mars

Legitimation för att lämna sopor

Vad sägs om besökskort och legitimation för att få lämna sopor? Följ med till Kävlinge för där har kommunen tröttnat på alla sopor som dumpas på återvinningsgården av folk från andra kommuner. Och för att få bort skräpsnyltarna har nu Kävlingehushållen försetts med besökskort, om det krävs ska besökarna också kunna legitimera sig.

Köpenhamn nya bygger moskéer

Spår 3 tar dig också med till Danmark där det planeras för två moskéer. Idag får landets 200 000 muslimer nöja sig med att gå till bön i 120 nerlagda industrilokaler och liknande. Just innan den så kallade muhammedkrisen blossade upp i samband med Jyllands Postens publicering av karikatyrerna av profeten lades det fram ett förslag till en stormoské i Köpenhamn ett sätt att räcka ut en hand till landets muslimer.

Debatt i Spår 3

Idag tar vi fram kvasten och diskuterar städning och andra hushållsnära tjänster. Är det en låglönefälla för dem som städar och guldkant i livet för dem som har råd? Eller ska var och en helt enkelt se till att städa upp sin egen lort?

Debatterar gör Ann Lång (kd) och Claes Bloch från fackförbundet Kommunal.