Nystartad dagverksamhet på persiska

Onsdag 1 mars

Allt fler av våra äldre har annan etnisk bakgrund än svensk. För att de äldre inte ska bli isolerade och sitta själva på äldreboenden och hemma i egna lägenheter startar nu iranska demokratiska föreningen i Malmö en egen dagverksamhet, en verksamhet där alla talar persiska. En av initiativtagarna är Silvia Decattaldis.