Onsdag 27 september

Malmös bilverkstäder är bäst

Bilverkstäderna i Malmöområdet är bäst i Sverige. I alla fall bland de verkstäder som är anslutna till Kontrollerad Bilverkstad eller KBV. KBV är en organisation som byggts upp av bland annat Motormännens riksförbund, Bilprovningen och Konsumentverket. Tanken är att KBV med hjälp av olika kontroller ska säkerställa bilverkstädernas kvalité.

Bullerproblem kan lösas

Buller och höga ljudnivåer är ett hälsoproblem, till exempel på sjukhus och i skolor. Det leder till både stress och inlärningsproblem.

Men nu ska det bli lättare att råda bot på problemen. I Helsingborg har man på ett företag som gör ljuddämpande skärmar forskat fram en ny metod dämpa bullret.

Falcon Air-resenärer strandade 

Vad händer med de resenärer som åkt med konkursade Falcon Air utomlands? Det handlar alltså både om resenärer som är strandade i norra Irak, i Erbil och Sulemaníja, och om kreditfordringar på köpta resor som nu inte blir av.