Bilder från flyguppdraget i Micke och Albin på nya hyss

Måndagen den 18 febr och platsen är Skövde Motorflygklubb