Sista uppdraget i "Micke & Albin på nya hyss"

bestod i att sjunga in en skiva hos Henrik Sethson i hans studio i Mariestad.

Micke och Albin skulle sjunga en cover på ”Lyssna till ditt hjärta”, en låt som Henrik Sethson skrev tillsammans med Thomas G:son.