Storspov

Storspoven är en av våra största vadarfåglar. Den känns igen på den brungrå fjäderträkten och den stora, böjda näbben. Honan är större än hannen.

Den förekommer på hedar, mossar och åkermark. Tidigare var den ganska vanlig och livade upp människor genom sitt läte och flyktspel. Nu för tiden har den försvunnit från många områden men upptäckts då och då genom sitt typiska hackande varningsläte.

Storspoven är en av de tidigaste söderflyttar och redan före midsommar kan man se flockar av spovar i södra Sverige, det är då honorna som flyttar. Flyttningen går till Brittiska öarna och Västeuropa.

Äggen läggs i ett bo som finns på en grästuva och är fyra till antalet. De ruvas i ca 30 dagar. En storspov kan bli mer än 30 år gammal. Den lever av smådjur som den plockar med den enorma näbben, daggmask är en viktig bytesdjur.