Björn Pettersson

Det ska handla mycket om hundar när Björn Pettersson från Karlsborg är veckans gäst den 3 december. Han arbetar nämligen med hundar och vård och om hur funktionshindrade kan blomma upp och kommunicera med en hund är något som Björn Pettersson sett många exempel på. Vad hunden kan betyda för den som har svårt att hantera mänsklig kontakt ska det bland annat handla om i veckans På tu man hand.