För eller emot - global uppvärmning?

Är faran för den globala uppvärmningen överdriven? Det vill säga, är du för eller emot den aktuella bilden av den globala uppvärmningen?

Emot: Bilden av den globala uppvärmningen är bara skrämselpropaganda. Se dej bara omkring - snö och is överallt. Vem kan tro på ökad uppvärmning efter en sån här vinter?

För: Vi måste ta problemet med den globala uppvärmningen på allvar. Såklart kommver vi att få problem om vi fortsätter missbruka vår jord. De här vintern är bara en parentes i ett större system.