För eller emot - älgjakten?

På måndag börjar älgjakten i Skaraborg, är du för eller emot? Behöver älgstammen hållas nere i antal eller är älgjakten bara för "kompisklubbar"?