Fredag 13 maj

För eller emot - omvalet?

Är det ekonomiskt försvarbart att sats stora pengar på ett omval till regionen, eller är ett omval en demokratisk nödvändighet? Säg din mening i För eller emot.

Fråga