Fredag 20 maj

För eller emot - att polisen tar betalt för att bevaka evenemang?

Rikspolisstyrelsen har skärpt sina regler när det gäller att ta betalt för polisiära insatser vid offentliga tillställningar. Det gäller inte bara idrottsevenemang utan också stora publika arrangemang där arrangören har ett vinstsyfte. Är det rätt och riktigt tycker du. Dagens fråga i För eller emot är alltså:

För eller emot att polisen tar betalt för att sköta ordningen vid offentliga arrangemang.

Fråga