Hård press på tonårsflickor

Tonåringar i Sverige får allt oftare av huvudvärk och ryggont till följd av stress - och det är framförallt flickor som drabbas.

En ny doktorsavhandling vid Karolinska Institutet visar att mer än varannan 18-årig flicka - oavsett var hon bor i landet - känner sig så stressad att hon får huvudvärk eller ont i ryggen varje dag.

Forskaren Gunilla Brun Sundblad, som står bakom den omfattande undersökningen, säger till Radio Stockholm att resultatet är mycket oroande.

Undersökningen har omfattat totalt nästan 1300 ungdomar i ett 50-tal skolor i hela landet.

En delstudie som gjordes häromåret visade att var fjärde 15-åring i Sverige hade ont i ryggen nästan varje dag.

Nu är hela undersökningen färdig - och den visar alltså dels att flickor i åldrarna 12, 15 och 18 år oftare drabbas av stress och stressrelaterad värk än pojkar, dels att andelen stressade flickor i 18-årsåldern ökat extra mycket på bara några år.

61 procent - eller 6 av 10 flickor i 18-årsåldern är ofta stressade - de flesta av dessa upplever så svår stress att det nästan dagligen yttrar sig i huvudvärk eller ryggont. Vanligen brukar stressig tillvaro betraktas mest som ett storstadsproblem - men enligt Gunilla Brun Sundblad visar resultatet av studien att ambitiösa tonåriga flickor har stora krav på sig oavsett var i landet.