Testet funkade! 15 000 exakt klockan 07.20

Christer uppmanade alla som lyssnar att skänka 100 kronor via sms, exakt klockan 07.20. Testet funkade och tekniken höll. Men bäst av allt: 15 000 på ett bräde!