Långtidssjukskrivna ska få mer pengar

De allra flesta av de långtidssjukskrivna kommer att få mer pengar när de går över från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingen vid årsskiftet. Det säger arbetsmarknadsminister Sven Otto Littorin i dag.

Regeringen beslutade i dag att ersättningen till de här personerna ska beräknas utifrån den sjukpenninggrundande inkomsten. Det handlar om de mellan 15 000 och 17 000 människor som den första januari blir utförsäkrade från sjukförsäkringen.

– Majoriteten av de som nu lämnar sjukförsäkringen och går över till den här introduktionen på Arbetsförmedlingen, då kommer faktiskt att få lite mer i plånboken än man hade när man var sjukskriven.

Är det någon som kommer att få mindre?

– Det finns tyvärr ett antal personer som inte har en sjukpenninggrundande inkomst, och det beror i många fall på att man faktiskt inte har haft en lön tidigare, de kommer ju dessvärre att få något mindre men det handlar om ett tusental personer, de får 223 kronor per dag.

Kommer alla andra att få minst lika mycket?

– Det finns också ett antal personer som har haft låg inkomst och haft en tidsbegränsad förtidspension och de riskerar att få något lägre också. Men den stora majoriteten som är personer som är till exempel kvinnor som har arbetat inom vården, de kommer rimligen att få mer pengar än tidigare med det här systemet.

– Framför allt blir det en förenkling för både den enskilde och a-kassorna, man slipper rota fram gamla intyg om man har svårt att hitta eller om arbetsgivaren har gått i konkurs. På det sättet är det ett mycket enklare system att beräkna.

Betyder det att alla de här 15 000 till 17 000 personer som nu får lämna sjukförsäkringen kommer att veta i dag precis hur mycket pengar de får i januari?

– I grunden är det så därför att har man en sjukpenninggrundande inkomst så är det klart att man kan räkna 80 procent av den sjukpenninggrundande inkomsten upp till taket.

Ci Holmgren
ci.holmgren@sr.se