Diktatorn, dörrmattan eller den aktiva föräldern - vilken föräldrastil är du?

Att vara förälder är inte alltid så lätt, men det finns tips och råd att få. Du kan faktiskt till och med få hjälp i form av ett stödprogram för föräldrar.

Carina Svensson är utbildningsledare inom programmet Active Parenting och hon hon besökte oss idag för att ge tips och råd till dig som förälder.

– Att vara förälder handlar om att skydda och förbereda barnen för det livet som kommer efter att de har varit barn, dvs vuxenlivet.

Hon berättar det finns olika roller man kan inneha som förälder. Du kan till exempel vara den auktoritära föräldern (diktatorn),  den eftergivna föräldern (dörrmattan) eller den aktiva föräldern.