Svenska barn läser allt färre böcker

Läsningen minskar bland barn och unga. Från läsåret 2002-2003 till läsåret 2004-2005 sjönk andelen flickor som säger sig läsa varje dag eller flera gånger i veckan från 57 till 53 procent och andelen pojkar från 42 till 38 procent. Här finns mer fakta!

Den grupp som säger att man aldrig läser på sin fritid ökar, om än marginellt. För flickorna ökade andelen från 6 till 7 procent och för pojkarna från 16 till 17 procent. Källa: Barns villkor, SCB 2005, s 59, 61. Välfärdsstatistik i urval, SCB 2007, s 15-16.

Enligt en stor internationell studie försämrade svenska tredjeklassare sin läsförmåga mellan 1991 och 2001, både vad gäller läsförståelse och läshastighet. Källa: Barns läskompetens i Sverige och i världen, Skolverket 2001, s 10.

Svenska barn läser allt mindre för nöjes skull och allt fler läser böcker sällan. Det är oroande med tanke på att det finns tydliga samband mellan läsning av skönlitteratur och läsfärdighet. Källa: Barns läskompetens i Sverige och i världen, Skolverket 2001, s 23.

Svenska barn använder bibliotek allt mindre. År 1991 svarade 58 procent att de lånade böcker minst en gång i veckan, medan motsvarande andel tio år senare var 33 procent. År 1991 svarade 19 procent att de aldrig eller nästan aldrig lånade böcker och tio år senare var andelen 35 procent. Källa: Barns läskompetens i Sverige och i världen, Skolverket 2001, s 22.

90 procent av grundskolans friskolor saknar bemannat skolbibliotek. Motsvarande andel för de kommunala grundskolorna är 61 procent. Motsvarande andel tre år tidigare var 89 procent respektive 67 procent. Källa: Skolbiblioteken 2002, Statens kulturråd 2003, s 5. 

Biblioteksbesöken bland barn och ungdomar i åldern 10 till 18 år minskar. Andelen flickor som uppger att de besökt ett bibliotek det senaste halvåret sjönk från 83 till 80 procent och andelen pojkar från 74 till 70 procent mellan läsåret 2002-2003 till läsåret 2004-2005. Källa: Barns villkor, SCB 2005, s 59, 61. Välfärdsstatistik i urval, SCB 2007, s 15-16. 

Barn som har många böcker omkring sig hemma har bättre läsfärdighet. Svenska barn får dock allt sämre tillgång till böcker i hemmet. Källa: Barns läskompetens i Sverige och i världen, Skolverket 2001, s 22.

Välbemannade skolbibliotek förbättrar elevernas resultat i läskunnighetsprov med mellan 10 och 18 procent. Källa: Keith Curry Lance: "Libraries and student achievement. The importance of school libraries for improving student test 

Om bristen på skolbibliotek

En rapport från Biblioteksföreningen berättar bland annat att läsförmågan har försämrats hos fjärdeklassare de senaste åren.

Litteratur:

Boken om läslust – en handbok om att väcka ungas läsintresse, Barnens bokklubb.

Böcker som killar gillar. Bibliotekstjänst (Larmrapporter om pojkars försämrade läsvanor kommer ständigt.)

Böcker för dej som är tjej, Bibliotekstjänst.

Som fisken i vattnet – barnens väg till språk och läsande, Bibliotekstjänst.

Astrid Lindgren, Det gränslösa äventyret, Eriksson & Lindgren 

Några exempel på utlån av barnböcker på folkbibliotek

Så här många barnböcker lånades ut i:

Trelleborg: 2000: 130953 - 2008: 122000

Jönköping:  2000: 360207 - 2008: 423000

Motala: 2000: 134438 - 2008: 155000

Norrköping: 2000: 455212 - 2008: 382000

Uppsala: 2000: 727059 - 2008: 649000

Bollnäs: 2000: 84573 - 2008: 47000

Stockholm: 2000: 1459730 - 2008: 1460000

Östersund: 2007: 163386 - 2008: 160000

Luleå: 2000: 308285 - 2008: 294000

Källa: