Rambodalsskolan blir första "bokskola"

Elever i Norrköping utser Barnens Romanpris

Sveriges Radios nyinstiftade Barnens Romanpris delas ut för första gången i höst. Priset delas ut av en jury bestående av mellanstadiebarn.

Barnjuryn från Rambodalsskolan kommer att läsa de fem svenska böcker för barn 9-12 år som valts ut av en kritikergrupp och sedan diskutera sig fram till en vinnare.

– Vi har valt Rambodalsskolan för att man prioriterar läsning och litteratur i undervisningen, säger programledaren Ylva Mårtens.

Radioprogrammen med barnjuryns diskussioner kommer att sändas i slutet av sommarlovet och priset till årets bästa barnboksförfattare delas ut under högtidliga former i början av höstterminen. Prissumman är 30 000 kronor.

Rambodalsskolan placerar läsning av skönlitteratur högt högt upp på schemat. Sen skolan startades för 21 år sen har böckerna stått i centrum. Carola Bladh är lärare och en av entusiasterna på skolan.

På din skola prioriterar ni sen många år arbetet med barnböcker och skönlitteratur, varför?

- Vi anser att läsa/skriva är grunden för allt lärande. Genom att satsa på skönlitteratur i undervisningen vill vi väcka nyfikenhet, vilja och lust att läsa/lära/utvecklas. Litteraturläsning är också ett stöd i den sociala/emotionella utvecklingen.

Hur länge har ni jobbat så här?

Vi har sedan starten för 21 år sedan haft denna inriktning och utvecklat den under åren. Biblioteket har alltid prioriterats.

Hur började det?

Via drivande och engagerade pedagoger som startat olika projekt inom läsning av skönlitteratur. Skolan har också sett till att lärarna fått fortbildning. Vi har under åren haft en tydlig satsning på skolbiblioteket och på inköp av böcker.

Har ni märkt någon skillnad för barnen i det övriga skolarbetet?

Utveckling är ju summan av många faktorer som kan vara svårt att bedöma. Men vi upplever att eleverna via läsning av skönlitteratur ökar läsförståelsen/läshastigheten och även förståelsen av faktatexter. Språket, språkutveckling är en aktiv del i alla ämnen och genom litteraturläsning utvecklas elevernas språkliga förmåga.

Har ni någon särskild metod?  Kan du beskriva hur ni jobbar?

Vi använder skönlitteratur i olika teman, t.ex. historiska böcker. Vi har läsecirklar regelbundet. Varje läsecirkel omfattar fyra tillfällen. Eleverna delas in i grupper om ca 6-8 elever/grupp. Dessa mindre grupper träffas med en veckas mellanrum och diskuterar boken som gruppen läser. Läsningen sker hemma. Vi varierar uppgifterna, det kan vara frågor på texten de läst, miljöbeskrivningar, personbeskrivningar eller andra uppgifter. Vi lägger stor vikt vid diskussionen.

Läsecirklarna kräver lärarresurser, det planerar vi in vid schemaläggningen i början av varje läsår. Innan vi startar en läsecirkel väljer vi ut vilka böcker eleverna kan välja. Vi tänker då extra på elevgruppen, så att alla har en chans att välja en bok som de klarar av att läsa. Även vid inköp av böcker försöker vi att tänka på detta. Eleverna läser också alltid i en bok som de har i klassrummet. Vi försöker att varje dag ha litteraturläsning med på schemat, det kan vara högläsning eller tyst läsning.

Vad tycker barnen?

Vi upplever att eleverna tycker om att låna böcker och att läsa. Ofta diskuterar de böckerna och tipsar varandra. Jag tror också att många elever uppskattar högläsningen!