Juryn för Barnradions bokpris 2019

Juryn har den viktigaste uppgiften i Barnradions bokpris. Det är de som läser alla böckerna, och det är de som diskuterar böckerna och väljer vilken bok och författare som ska vinna priset.

Årets jury består av Bruno Kummel (överst), Logan Martinez, Benjamin Karthumaa, Lydia Khan och Tove Bonde – alla från Stockholms Internationella Montessoriskola.

Juryn har läst de fem nominerade böckerna under sommarlovet. Under hösten pratar de om böckerna i radio tillsammans med programledaren Manuel Cubas, och utser sedan en vinnarbok.