Några tips från LRF om vad man bör tänka på:

Traktorer
Vid de flesta allvarliga olyckor med barn är traktorer inblandade. Barnen blir påbackade, påkörda eller ramlar ur traktorn och blir överkörda. Man ska aldrig ta med barnen i traktorn om de inte sitter väl fastspända på eget säte. Det är förbjudet för både barn och vuxna att åka i traktorskopan.

Hästar
Barnet bör ha tillräckliga kunskaper för att sköta om och rida en häst. Många olyckor på landet sker i samband med ridning. Det är viktigt att utrustningen är väl anpassad för både hästen och barnet.

Gödselbrunnar
Brunnar kan snabbt bli en dödsfälla. Staketet runt gödsel- och urinbrunnar måste vara helt och minst 1,2 meter högt. Detta är viktigt även under vintern när marken är täckt av snö.