Rapport från adelsmötet.

De finns fortfarande. De bär inte svärd i samma utsträckning som förr. De säjer inte v istället för r. De skjuter inte (öppet) arbetare som hobby.

Men de har fortfarande möten på Riddarhuset och knasiga smeknamn.