J’accuse - Nollvisionen

Om du har en vision som är fullständigt omöjlig att uppnå ska du inte ta och strunta i den då? Varför inte satsa på något mer realistiskt? Eller är en dröm, hur man än vrider och vänder på det hela, ändå alltid att föredra framför verkligheten?