Jonatan Unge bekänner färg

Valkompassen i Svenska Dagbladet visar Jonatans egentliga politiska färg. Här kommer han ut med resultatet och ber oss älska honom trots allt. Tiden får utvisa hur väl det går.