Ola och Jonatan debatterar:

Hör debatten om hemtjänstpersonalens spritköp

6:26 min

Hemtjänsten är skyldiga att göra det som vårdtagaren vill, även om det kanske är olämpligt för vårdtagaren. Just nu pågår en debatt om hemtjänstpersonal måste köpa ut alkohol till missbrukare. Jonatan och Ola hakade på, men vem vann debatten? Rösta här!

Fråga