FOI. Vi har svaret. Vad är frågan?

5:48 min

FOI, KTH och Kina. Det hela är väldigt, väldigt luddigt för oss vanliga människor. Vad kan man egentligen uttala sig om? Kan man ens lita på sina sinnen? Är världen som den ter sig för oss eller bara en chimär? Jonatan tänker till om FOI-skandalen.