SPRÅKET: Aktivism

5:41 min

Martin ser ett mönster i hur aktivister beskriver sitt sinnestillstånd. Är demonstration det nya meditation?