SPRÅKET: D-ordet

6:12 min

Det må vara ett inslag från i mars. Men Johannes prata om d-ordet är ständigt aktuell.