Andrapris till elever på Molkoms Folkhögskola

5:39 min

För att bidra till ökad öppenhet och motverka fördomar om psykisk ohälsa utlyste kampanjen "Hjärnkoll" en filmtävling om psykisk ohälsa. Rikard Waxin och Mikael Bengtsson Högman från Molkoms Folkhögskola kom på en hedrande andra plats med filmen "Kevin". I motiveringen skrev juryn bland annat "bra idé, talande med mycket laddade scener".
Förmiddag fick besök av de unga filmarna som berättade att filmen betytt mycket för dem.