Norge slår Sverige i nationell yra

8:39 min

Svensk-norska föreningen arrangerar olika program och aktiviteter för att öka kunskapsutbytet och förståelsen mellan Sverige och Norge. Bland annat så deltar man aktivt i firandet av både 17 maj och 6 juni i Oslo och Stockholm. Ordförande är Kjell Anneling som var svensk ambassadör i Oslo mellan 1993 och 97. Han berättade i Förmiddagsradion om sina band till Norge och varför svenskar är så uppskattade på andra sidan gränsen.