Fosterdiagnostik, förlossning och flykt från plugget

ONSDAG 17 FEBRUARI

Nära livet heter en pjäs som har riksteaterpremiär i Karlstad. Den sägs vara så stark och dramatisk att folk i publiken har svimmat. Och den utspelar sig på en förlossningssal. Regissören Jenny Andreasson, regissör och Glorita Tapia, skådespelare, gästade studion.


KUB-testet är en ny metod för fosterdiagnostik som kommer införas i Värmland från och med första mars. Metoden med kombinerat ultraljud och biokemiskt test kommer erbjudas alla blivande föräldrar. KUB är en metod som värderar sannolikheten för kromosomavvikelser som till exempel vid downs syndrom. Margareta Goop, mödrahälsovårdsläkare, berättar om testet.

En av dem som varit med i processen kring att införa KUB-testet i Värmland är läkaren och ordförande i Landstingets etiska råd, Rolf Ahlzén. Han har också arbetat med frågor om fosterdiagnostik under många år.

En ny trend bland blivande studenter som exploderat i år är att åka på charterresor tillsammans innan skolan slutar. Uppemot tusen gymnasieelever i Karlstad har beställt resor, men frågan är om de får ledigt?


På Forsnässkolan i Munkfors har uniformerade securitasvakter beväpnade med batong kallats in för att garantera säkerheten. Detta sedan den våldsamma och stökiga situationen från vissa elever blivit ohållbar. Det ovanliga beslutet har mött stark kritkm från bland annat Skolverket, och Eftermiddags tyckarpanel hade också åsikter.