Läckor kan uppstå igen

MÅNDAG 22 MARS


Det var inte tjällossningen
som orsakade den stora vattenläckan i Karlstad i helgen. Det visade sig vid undersökningarna idag. Vattenläckan orsakade en fyra meter stor krater i Eriksberg, och när den stabiliserats och pumpats kunde man undersöka skadan ordentligt.
Läckan beror troligen på slitage, eller ett materialfel.
- På kort sikt kan vi reparera skadan, men frågan är vilka konsekvenser det här kan få på lång sikt,  säger Per-Anders Bergman, chef på teknik- och fastighetsförvaltningen på Karlstads kommun.

Den skadade ledningen från 1955 är den ene av två huvudledningar från Sörmon till Karlstad och är gjord av armerad betong. 
- Det intressanta för oss just nu är att se om det här kan hända på fler ställen. Det som är oroande är att vi normalt sett har två parallella ledningar som försörjer oss med vatten. Just nu har vi bara en, säger Per Anders Bergman.