Han granskar knarket

Narkotikan i Värmland har ökat dramatiskt. Polis och
sociala myndigheter  ser  allvarligt på utvecklingen och för att tillsammans försöka hitta möjliga lösningar bjuder idag Karlstad med grannkommuner tillsammans med
Länssamverkansgruppen för alkohol- och drogfrågor, in hela länet till
konferensen "Narkotikafritt Värmland - tillsammans kan vi lyckas".

På konferensen talar författaren och frilansreportern Pelle Olsson, som skrivit flera undersökande böcker om knark, i Sverige och utomlands. Rubriken på föredraget är "Cannabisvännernas bästa argument - och svaret på dem", och ikväll kan också allmänheten gå och lyssna på föredraget.