Steriliserar inte trots lag

Trots att Sverige har en steriliseringslag som säger att alla över 25 år har rätt att begära sterilisering, har landstinget i Värmland slutat sterilisera utan medicinsk orsak. I ett yttrande från Socialstyrelsen slås det nu fast att landstinget bryter mot lagen, men några omedelbara planer på att riva upp beslutet finns ändå inte. Det säger Tobias Källberg, divisionschef opererande specialiteter:
- Vi tvingas prioritera och det här handlar om om ingrepp på friska människor. Fertilitet är ingen sjukdom, säger han.
Den som ändå vill sterilisera sig måste betala självkostnadspriset på ca 7000 för män och ca 16000 kr för kvinnor. Fel, tycker Håkan Sten, Skoghall, som vill sterilisera sig. Eftersom han ser det som en viktig principfråga om vårdens prioriteringar har han JO-anmält landstinget:
- Det här handlar om lagstadgad sjukvård som landstinget inte har rätt att prioritera bort.