Skolbränder ett accelererande problem

Skolan måste vara en trygg plats för våra barn och ungdomar, men så är inte alltid fallet.
Anlagda bränder i skolor är ett växande problem, och på tio år har antalet fördubblats.
Det här problemet har regeringen uppmärksammat och nyligen fick MSB, myndigheten för samhällsskydd och beredskap, i uppdrag att försöka få ner antalet bränder i skolan.
Marie Lundkvist, från enheten för olyckor och kriser vid MSB har nu blivit klar med en studie som  gjorts tillsammans med med Karlstads universitet och Skolverket.