Färre lodjur i framtiden

Idag beslutade viltförvaltningsdelegationen i Värmland om en miniminivå av antalet lodjur i länet.
I Värmland det ska finnas minst 17 familjer och detta mål ska vara uppfyllt senast 2015.

Lars Furuholm, rovdjursansvarig länsstyrelsen besökte eftermiddagsradion och förklarade bland annat hur man räknar antalet individer.

Hör även reportaget om kartläggingen av vildsvin.