Del 17

Hotet mot Göta Kanal

5:56 min

Förfulade stadsmiljöer och ointresse för att ge konstnärerna mera plats i samhällsplaneringen har alltid irriterat Bengt Olson. Nu går han till storms mot en låg järnvägsbro som planeras över Göta Kanal i Motala. Visserligen ska bron vara öppningsbar, men Bengt Olson befarar att den i verkligheten kommer att ha mycket begränsade öppettider och att detta kommer att försvåra framtida sjötrafik på Göta Kanal.