ETT ÅR EFTER VALET

Många sverigedemokrater har lämnat fullmäktige

4:20 min

Ett år efter valet har 42 kommunfullmäktigeledamöter lämnat sina uppdrag i Värmlands kommuner. Karlstad är den kommun med flest avhoppare, totalt 11, medan alla ledamöter i Hagfors stannat kvar vid sina fullmäktigestolar. Av avhopparna tillhör den största delen politiker Sverigedemokraterna, något som enligt Runar Filper (SD) har en naturlig förklaring.