Politisk strid om vindkraft vid Alstern

2:35 min

Det blåser upp till politisk strid om Karlstads kommuns nya vindkraftplan. Socialdemokraterna protesterar mot att området Galtryggen, vid sjön Alstern och den kulturhistoriskt präglade Alsterdalen, ingår i planen.

- De ligger i utkanten av ett riksintresse. Det är en fantastisk kultur- och naturmiljö och det är också Frödings landskap, säger Lena Melesjö Windahl (S).

- Vi har lyssnat på hembygdsrörelse och andra som är oroliga för att det ska påverka dalen för mycket, och vi tycker att vi har tagit hänsyn till det på ett bra sätt, säger Per-Inge Lidén(M).