Barn som bevittnar våld mot mamma ska ha hjälp

7:10 min

Barn som ser sin mamma bli slagen har länge varit en bortglömd grupp av polis och sociala myndigheter. Nu försöker man ändra på det, och idag samlades många berörda och framtida socionomer i Karlstad för att diskutera hur man bäst ska hjälpa och skydda de här barnen.

En utredning som Kjerstin Almqvist, professor i psykologi vid Karlstads universitet, har gjort visar att 60 procent av de här barnen själva utsätts för våld. Samtliga utsätts för en psykisk misshandel som skadar dem psykiskt med men för livet.
- Vi ska komma ihåg att de här barnen blir vettskrämda och förtvivlade när de ser mamma bli slagen och har ingen de kan få tröst av, säger Kjerstin Almqvist, och beskriver hur barnens psykiska ohälsa kan uttrycka sig:
- De kan få en hög aggressiv benägenhet, blir lätt arga och slår själva. Eftersom de är på spänn hela tiden får de svårt att fokusera, lära och sitta still.
- Vi ger alldeles för dåligt skydd till de här barnen, säger Kjerstin Almqvist.