Rovdjursutredningen

450 vargar pekas ut som miniminivå

14 min

Hur många rovdjur, alltså hur mycket varg, björn, lo och järv, ska det finnas i Sverige i framtiden. Det är en fråga som rör upp känslor i varglänet Värmland.

Idag överlämnade den statliga rovdjursutredningen sitt slutbetänkande till miljöministern. Enligt utredaren Lars-Erik Liljelund så behövs minst 450 vargar för att man ska få en "gynnsam bevarandestatus", som det heter, när det gäller vargen. Men det här målet ska vara uppfyllt först om tolv år, föreslår utredaren.

I Eftermiddag diskuterade Dag Rogne från Lantbrukarnas riksförbund och Jan Bergstam från Svenska rovdjursföreningen den här frågan. Båda är i mångt och mycket positiva till utredningen, och de tror inte att målet på 450 vargar innebär någon ökning i Värmland. En som däremot sågar utredningen är Eva Forsgren från Torsby jaktvårdskrets.