Allt fler anmäler utpressning

7:16 min

Antalet anmälningar om utpressning har ökat kraftigt de senaste tio åren. Från 700 år 2000 till 2 500 år 2010. Här i Värmland har antalet anmälningar också ökat, från 9 anmälningar år 2000 till 61 anmälningar 2011.

Idag kom en rapport från BRÅ, brottsförebyggande rådet om hur dessa brott ser ut. Brå delar upp utpressningsfallen i fem grupper: nära relationer, mot och från ungdomar, internetutpressning, mot och från företag och kriminella som utpressar privatpersoner. I de flesta fall så är det män som är inblandade i dessa brott. Leif Hultman, presstalseman på polisen i Värmland berättar om hur det ser ut i Värmland.