Tisdag 21 april 19.30-21.30 P2 Live: "Old Sins and New" Bengt-Arne Wallin med Bohuslän Big Band och Nils Landgren

Konsert 14 mars Skövde Stadsteater 

SR P2 Live tisdag redovisar ett sällsynt inspirerat möte mellan kompositören Bengt-Arne Wallin och Bohuslän Big Band. Det är en konsert från Skövde Stadsteater den 14 mars med både färskvara och musik från förr. Gamla synder och helt nya i skön förening. Bengt Arne har varit ett nav i svensk jazz   första hälften av  50-talet när han blev medlem av Arne Domnerus banbrytande Nalenorkester. Han kom också att bli pionjär på egen hand som kompositör och arrangör. Rent av chefsarkitekt när svensk folklore hittade in i svensk jazz. Om detta berättade vi P2 arkiv jazz i mars. Här blir det både ett återbesök i det originalmaterialet och ett antal nerslag i en imponerande musik-  produktion som spänner över 50 år. Dessutom helt nyskriven musik av en musiker som vägrar lägga av. Det är faktiskt också så att trumpeten och flygelhornet fortfarande är en viktig del av identiteten och personligheten även om vi här tillsammans med Bohuslän Big Band i första hand möter Bengt-Arne som den dynamiske kompositören och orkesterledaren. Samarbetet med Bohuslän Big Band är på sitt sätt självklart också av den anledningen att orkesterns konstnärlige ledare f n heter Nils Landgren. Han har sedan länge varit lite av Bengt Arnes favoritsolist och den hippa respekten är definitivt ömsesidig. I konsertens intermezzo samtalar Bengt-Arne Wallin med Pierre Martin.

Bengt Arne Wallin föddes 1926 i Linköping och hade från början tänkt sig en karriär som flygtekniker. <men först dragspelet och sedan en trumpet han ärvde av sin bror och en vinst i en amatörtävling öppnade för en karriär som musiker. Via Göteborg hamnade han hos Arne Domnerus på Nalen 1953. Han blev kvar hos Domnerus till 1965 och parallellt också med Harry Arnolds Radioband. Det var också under den här tiden som kompositören Bengt-Arne började få mer utrymme och bli efterfrågad. En lite udda förfrågan från Sveriges Radio att göra något på svensk folklore i slutet av 50-talet och så småningom resulterade i den numera klassiska inspelningen ”Old folklore in Swedish Modern” blev startskottet för det som senare blev Jazz på Svenska och ett ökat intresse för svensk folkmusik överhuvudtaget på 60-talet. Efter 1965 tog kompositören och arrangören Bengt-Arne Wallin överhanden med arbete för teatrar, TV och film. Bengt-Arne var bl a inblandad i uppsättningen av musikalen Hair på svenska. I början av 70-talet var det dags för en pedagogisk pionjärinsats, att utforma Kungliga Musikhögskolans jazzlinje eller afrolinjen som den kom att kallas. Där blev han kvar till början av 90-talet vartefter med särskilt ansvar för inom kompositionsutbildningen både för jazz och annan musik. Han har sedan 1962 varit i Skaps –dvs populärmusikens kompositörsorganisation och hedersmedlem av tonsättarnas FST sedan 2003.
Man kan om man vill se Bengt-Arnes karriär som en metafor för jazzens i Sverige. Från slutet av 30-talet började jazzen på allvar ta plats i det svenska musiklivet. Under B-A’s uppväxttid fanns en starkt konservativ syn på jazz och dess möjligheter i svenskt musikliv. Men jazz fick tack vare musiker som bl a Duke Ellington, Charlie Parker och Dizzy Gillespie ett genomslag ute i världen och inpå 40-talet hade många dörrar öppnats för den nya musiken också i Sverige. Fram till mitten av 50-talet hade jazzmusiken en guldsits. Men när rockmusiken gjorde sitt intåg på scenen och tog livtag på ungdomarna världen över, började jazz succesivt betraktas som konstmusik. Om man vill kan man också säga förpassas till det som man idag brukar kalla för konstmusik. Jazzmusik fick sakta men säkert en något annorlunda status och började nå andra nivåer. Den blev samtidigt både upphöjd och undanskuffad. Idealiserad och förtalad. B-A har aldrig varit någon snobb ur någon annan aspekt än att han valt bort musik som inte tar sig själv på allvar. Han har t o m deltagit i Melodifestivalen 5 gånger. Bäst gick det 1966 med Nygammal Vals som vann i Sverige.