Acoustic Electronics och Klabbes Bank

Två nedslag i den nutida jazzen - två akter som står i djup kontrast mot varandra och samtidigt 
pekar ut var sin framkomlig färdväg för jazzens utveckling.

Helt improviserad musik med Acoustic Electronics och Klabbes Bank med musik som är strikt arrangerad och i långa stycken genomkomponerad. Gemensamt för de båda grupperna är att mycket energi läggs på att skapa en spännande ljudbild, där gruppsoundet och helheten är viktigare än medlemmarnas individuella insatser.

Det lite kryptiska namnet Acoustic Electronics kan ses som en programförklaring. Gruppen spelar på akustiska instrument, men använder en rad udda speltekniker för att utforska instrumentens 
alla upptänkliga klangmöjligheter och skapar på så sätt en ljudvärld 
som ibland låter nästan elektronisk. Gruppen bildades 2007 i samband 
med en studioinspelning i Göteborg. Resultatet blev en CD med namnet 
Acoustic Electronics och den blev nominerad till Manifestpriset 2008. 
På viola hör vi Charlotte Hug från Schweiz som gjort sig känd inte 
minst för soloframträdanden i spektakulära miljöer som istunnlar i 
Alperna, vid svavelosande varma källor i Baden eller på ett irlänskt 
skeppsvarv. På kontrabas hör vi Nina de Heney, född och uppvuxen i 
just Schweiz men sen många år bosatt i Göteborg. Slagverk spelar 
Christian Jormin. Här hör vi dem tre i en inspelning från Nefertiti i 
Göteborg den 11 februari.

Klabbes Bank har beskrivits som "ungefär det roligaste, smartaste och mest lustfyllda man kan lyssna på just nu". Och Klabbes Bank har onekligen nånting mycket tilltalande över sig. Musiken spänner en bro från det svenska folkhemmet med Hasse och Tage till en mer oroande, men kanske också mer spännande nutid. Vid flygeln i Stenhammarsalen i Göteborgs konserthus sitter Klabbe själv, kapellmästaren och kompositören Klas-Henrik Hörngren, på bas Tobias Sondén, Vid trummorna Martin Öhman och i frontlinjen Joel Wästberg, tenorsax, altsax och gitarr, Thomas Backman, altsax och klarinetter och Magnus Wiklund trombon.
Lyssna:

Presentation: Johannes Lundberg