Eu-kommissionen vill minska spekulation i råvaror

EU kommissionen vill överdriven spekulation i råvaror såsom vete, majs och olja med hjälp av hårdare regler för finansiell spekulation. Det handlar dels om ökad transparens, dels om begränsningar i handeln med råvaror.

En av orsaken till de nya regleringarna är att överdriven spekulation i råvaror anses få priserna på jordbruksprodukter att svänga ovanligt mycket. Höga och i vissa fall uppspekulerade matpriser har skapat hungersnöd på många håll i världen

En som vi publicerade i Studio Ett tidigare i år visade att även fattiga bönder drabbas när priserna svänger på ett sätt de inte kan förutsäga vilket leder till att de gör stora felinvesteringar.

Enligt kommissionens förslag ska det bli obligatoriskt att rapportera hur stora poster olika typer av handlare äger av olika råvaror. På så sätt ska det bli lättare för övervakningsmyndigheter att agera om de upptäcker att priserna påverkas av överdriven spekulation. Det ska om kommissionen får som de vill också bli möjligt för övervakningsmyndigheter att införa begränsningar för hur stora poster som en enskild handlare kan köpa på sig.

Förra veckan införde USA:s Råvaruhandelskommission CFTC hårdare regleringar på spekulation i råvaror som vete, olja och kaffe.

Handeln med råvaror sker via så kallade terminskontrakt.

De nya reglerna syftar till att göra det svårare för finansiella spekulanter att via banker, indexfonder och hedgefonder köpa på sig så stora poster att själva handeln i sig får priserna att svänga.

Beslutet kom efter en lång och tuff debatt. Finansindustrin var emot hårdare regler medan råvaruberoende företag inom flygindustrin som Delta Airlines och företag i livsmedelsbranschen som Starbucks var för i hopp om att regleringarna ska innebära lägre och stabilare priser.

”Konsumenterna redan har betalat en premie för överdriven spekulation - en Wall Street premie, Men det är det slut med nu" en demokrat som stödde regeln enligt Bloomberg.com

Finansmarknadsminister Peter Norman har tidigare sagt att han inte vill se ökade regleringar av råvaruhandeln.

Eller se oss berätta om vår granskning på (börjar ca 54 minuter in i sändningen)