SIMRISHAMN

Ännu inget beslut om turistbyråflytt

Turistbyrån i Simrishamn ska flytta. Men frågan är vart.

Till Bornholmskajen eller Skeppet intill hamnen som renoveras för att husera Marint centrum eller kanske till godmagasinet vid stationen när det byggs upp efter vinterns brand?

Politikerna har diskuterat detta ett bra tag och så även på veckans möte i kommunstyrelsens utskott för utveckling och bredning.

Frågan kommer upp på ett extrasinsatt möte 2 juni. Det enda som står klart är tursitbyrån ska ligga nära hamnen. Och att ingen flytt alls också är ett alternativ.